قوطی سه گوش

قوطی سه گوش

قوطی سه گوش :ویژگى ها و تمایز قوطى سه گوش:
قوطى جدید تولید شده توسط شرکت تین با نام اختصارى”مرصّع” داراى ویژگى هاى خاصى است که آنرا از سایر محصولات تولید شده تا کنون در داخل و خارج از این شرکت متمایز ساخته است
– از نظر ابعادى سه گوش با زوایاى خمیده که کاربرى آسانى را جهت مواد غذایى خشک فراهم میکند
– خارج شدن طراحى و ساخت این محصول از حالت رُند و یکنواخت صنعت بسته بندى
– طراحى ساده، دلنشین و در عین حال استفاده راحت از محصول پرشده به سبب لولایى بودن درب قوطى
– ظرفیت و گنجایش بهینه براى محصول پرشده، هم از نظر تولید کننده و هم از نظر مشترى
– عدم وجود تولیدات مشابه این قوطى، هم از نظر ابعاد و هم از نظر حجم
– نمایان بودن محصول پرشده درون قوطى در حالت بسته بودن و پک شدن درب قوطى